Click image to download high res (ZIP file)

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Gearfix photoClick for high resolution image.

Click for high resolution image.

Gearfix logo

Press photos / Pressbilder
Royal swedish crown
MADE IN SWEDEN

Mail

Phone +46 (0) 739 060 216

Click image to download high res (ZIP file)

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

Click for high resolution image.Click for high resolution image.

English flag
Publication rules

All images are the property of Gearfix. They are free for publication - Only the following rules apply:

  • The company name "Gearfix" must be clearly visible with the image publication.
  • The pictures must not be manipulated in any way.
  • Cropping for editorial purposes is allowed.
  • The pictures must not be presented in a negative context to Gearfix.

Swedish flag
Regler för publicering

Gearfix äger rättigheterna till samtliga bilder. De är fria att ladda ner och publicera enligt följande regler:

  • Texten "Gearfix" ska tydligt stå i anslutning till bilden.
  • Bilden får ej manipuleras.
  • Beskärning för redaktionellt bruk är tillåtet.
  • Bilderna får ej presenteras i en negativ context till Gearfix.

Click image to download high res (ZIP file)

Click for high resolution image.Click for high resolution image.


Clic to download all press photos 17 MB.